Jesteśmy skuteczni

Znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie skrojone do Twoich potrzeb.
#mk-page-title-box-5c3ef0fd7598a { height: 900px; background-color: ; text-align: center; background-image: url(""); background-attachment:scroll; background-position:center center; } #mk-page-title-box-5c3ef0fd7598a .mk-page-title-box-title { font-size: 50px; line-height: 50px; font-weight: 900; color: #ffffff; padding-bottom: 20px; margin-bottom: 20px; letter-spacing: 1px; } #mk-page-title-box-5c3ef0fd7598a .mk-page-title-box-title--underline:after { background: #ffffff;} #mk-page-title-box-5c3ef0fd7598a .mk-page-title-box-subtitle { font-size: 25px; line-size: 25px; font-weight: bold; color: #ffffff;}
.full-width-5c3ef0fd7482f { min-height:100px; padding:0px 0 0px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5c3ef0fd7482f { background-image:url(http://angbiznes.pl/wp-content/uploads/2015/03/bg_2.jpg); background-position:center center; background-repeat:repeat; position: fixed;; }

NASZE USŁUGI

Kredyty anglogo

Kredyty obrotowe

To kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia czy towaru. Często kredyty obrotowe są krótkoterminowe, czyli do 12 miesięcy. Są to zazwyczaj tzw. kredyty obrotowe odnawialne. Niektóre banki mają w swojej ofercie kredyty obrotowe na dłuższy okres. Wysokość kredytu obrotowego często określana jest jako wielokrotność obrotów na rachunku klienta.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny przeznaczany jest na różnego rodzaju inwestycje. Można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne, takie, jak licencje, koncesje, papiery wartościowe. Finansowanie inwestycji kredytem inwestycyjnym związane jest z szeregiem ryzyk. Najważniejsze z nich to ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. W celu określenia tego ryzyka, często przedsiębiorca powinien dostarczyć biznesplan. Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego jest bardzo zróżnicowane począwszy od nieruchomości, a kończąc na przewłaszczeniu przedmiotu inwestycji.

#mk-accordion-5c3ef0fd7bd7a .mk-accordion-pane{ background-color: transparent; }
#mk-custom-box-5c3ef0fd7ad47 { min-height:100px; padding:10px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:left top; margin-bottom:0px; border:1px solid #ececec; } #mk-custom-box-5c3ef0fd7ad47 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

Faktoringanglogo

Weź faktoring

Definicja

To instrument finansowy, zapewniający nie tylko płynność finansową, ale i zmniejszającym ryzyko związane ze sprzedażą. Faktoring umożliwia nie tylko wzrost sprzedaży, dzięki uzyskaniu dodatkowego finansowania bez konieczności zaciągania kredytów, ale również – co dla większości przedsiębiorców jest rzeczą równie istotną – skutkuje obniżeniem kosztów finansowych związanych z oferowaniem odbiorcom kredytu kupieckiego.

Faktoring, w  odróżnieniu od kredytu bankowego, umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do jego środków, zamrożonych w należnościach odbiorców. Bez faktoringu, przedsiębiorca musiałby czekać na swoje płatności przynajmniej tak długo, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach. Korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem uzyskanego finansowania przez firmę, gdyż spłaca je odbiorca, płacąc za faktury. Koszty tej usługi składają się na prowizję naliczaną od wartości faktur i odsetek od udzielonego finansowania. Faktoring ułatwia również przedsiębiorcom współpracę z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcie od klienta ryzyka wypłacalności odbiorców.

Ocena ryzyka

W odróżnieniu od oceny ryzyka stosowanej przez banki, główny nacisk położony jest na ocenę transakcji, a nie na samą zdolność kredytową klienta, czy też posiadanie przez niego zabezpieczeń majątkowych.

#mk-accordion-5c3ef0fd81ea0 .mk-accordion-pane{ background-color: transparent; }
#mk-custom-box-5c3ef0fd80f9a { min-height:100px; padding:10px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:left top; margin-bottom:0px; border:1px solid #ececec; } #mk-custom-box-5c3ef0fd80f9a .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

WYMIANA WALUTanglogo

Generator oszczędności

Ile tracisz na wymianie walut w banku?

Aktualne kursy walut

Platforma finansowa Trejdoo.com

Poszukując najlepszych rozwiązań dla naszych klientów rozpoczęliśmy współpracę z Igoria Trade S.A., właścicielem platformy finansowej Trejdoo.com, wprowadzając nowe usługi: kantor internetowy, rezerwacje kursów, przelewy zagraniczne, karty walutowe prepaid oraz rachunek powierniczy escrow.

Igoria Trade S.A. jako Europejska Instytucja Płatnicza posiada zezwolenia do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku New Connect oraz nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dowiedz się więcej www.trejdoo.com

Nasi klienci zyskują:

 • dostęp do wszystkich produktów bez dodatkowych kosztów oraz online 24/7
 • atrakcyjne kursy 14 walut bez spreadu
 • możliwość negocjacji kursu z dealerem, tel. +48 22 101 58 89
 • tanie i szybkie przelewy bankowe
 • karty walutowe bez zakładania rachunku walutowego
 • narzędzia do ograniczania ryzyka kursowego: rezerwacja kursów
 • narzędzia do ograniczenia ryzyka współpracy z kontrahentem: rachunek powierniczy escrow

Kantor online

Wymiana walut on-line na platformie Trejdoo to oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ transakcje dokonywane są online oraz oparte są na średnim kursie rynkowym stosowanym na globalnych rynkach finansowych.

Wymieniając walutę online klienci nie ponoszą kosztów spreadu, mają dostęp do swojego portfela 24/7 oraz do automatycznego systemu rozliczania transakcji.

Walutę można wymienić po wybranym kursie dostępnym na giełdzie walut (wymiana społecznościowa) lub kursie negocjowanym z dealerem.

Dzięki kantorowi online Klienci mogą zaoszczędzić do 10 % na każdej transakcji.

Przelewy krajowe i zagraniczne

Poprzez platformę Trejdoo.com realizowane są przelewy do wszystkich banków w Polsce i na świecie. Realizacja przelewów odbywa się poprzez przez Instytucję Płatniczą i to, co je wyróżnia to bardzo niskie koszty i szybki czas realizacji. Przelewy realizujemy bez konieczności zakładania rachunku walutowego online 24/7. Dowiedz się więcej

Karty walutowe prepaid

Karta walutowa prepaid jest kartą płatniczą, dostępną w 4 walutach: PLN, EUR, GBP i USD i jest przeznaczona do realizacji płatności internetowych, bezgotówkowych i wypłat z bankomatów w kraju i za granicą. Jest kartą na okaziciela, dlatego może z niej korzystać więcej niż jedna osoba. Można ją zasilać online i 24/7 i nie wymaga podpisania umowy lub zakładania rachunku.

Korzyści dla osób posiadających kartę walutową

 • oszczędność z uwagi na kursy bez spreadu z kantoru online oraz niskie koszty przewalutowania – nawet do 10 %
 • brak formalności, ponieważ karta wydawana jest bez umowy – wystarczy się zarejestrować online
 • bez dodatkowych kosztów związanych z otwarciem i utrzymaniem rachunku walutowego, ponieważ karta nie jest powiązana z rachunkiem
 • bezpieczeństwo – transakcje są gwarantowane przez Instytucję Płatniczą, a karta posiada limity bezpieczeństwa i usługę charge back

Karta walutowa to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących, które cenią wygodę, oszczędność oraz bezpieczeństwo płatności podczas podróży. Koszty wydatków za granicą mogą być mniejsze nawet do 10%. Dowiedź się więcej

Escrow

Escrow jest rachunkiem powierniczym, gdzie strony umowy kupna i sprzedaży zabezpieczają, czyli deponują środki transakcji, które są uwalniane dopiero w momencie spełnienia warunków umowy. Platforma Trejdoo gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych do momentu rozwiązania lub rozliczenia kontraktu.

Dzięki Escrow można zabezpieczyć każdą transakcję finansową, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowy. Dowiedz się więcej

Rezerwacja kursów

Rezerwacja kursów wymiany walut to transakcja kupna lub sprzedaży danej waluty na termin dłuższy niż ten sam dzień roboczy, po kursie ustalonym w dniu zawierania rezerwacji. Aby dokonać rezerwacji wystarczy tylko 5 % wartości transakcji.

Dzięki rezerwacji kursów, spłata rat kredytowych lub zapłaty za fakturę może być pozbawiona ryzyka kursowego, bo z góry będzie wiadomo po jakim kursie nastąpi. Dowiedz się więcej

#mk-accordion-5c3ef0fd8541e .mk-accordion-pane{ background-color: transparent; }
#mk-custom-box-5c3ef0fd84007 { min-height:100px; padding:10px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:left top; margin-bottom:0px; border:1px solid #ececec; } #mk-custom-box-5c3ef0fd84007 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

LEASING anglogo

Weź leasing

Definicja

Leasing to wygodna forma finansowania nabycia środków ruchomych (możliwy jest też leasing nieruchomości). Leasing polega na przekazaniu przez finansującego określonego przedmiotu do odpłatnego użytkowania korzystającemu na określony w umowie czas. Za użytkowanie przedmiotu leasingu, korzystający uiszcza opłaty leasingowe.

Cechy charakterystyczne umowy leasingowej:

 • umowa leasingu zawarta jest na czas oznaczony;
 • przedmiotem leasingu najczęściej są środki transportu, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęty biurowe i komputerowe,
 • właścicielem przedmiotu leasingu przez okres umowy, jest finansujący, po zakończeniu umowy, korzystający może wykupić przedmiot na własność, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat leasingowych oraz po zapłaceniu określonej w umowie kwoty wykupu przedmiotu.
Leasing operacyjny

Wszystkie opłaty leasingowe są w pełnej wysokości kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Leasing finansowy

Kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa (koszt finansowania) i amortyzacja. Pod względem skutku podatkowego dla przedsiębiorcy, leasing finansowy jest bardzo zbliżony do kredytu.

Leasing zwrotny

Może zastąpić w określonych przypadkach kredyt obrotowy. Warunkiem jest posiadanie przez firmę środków trwałych. Można wówczas oddać część majątku trwałego firmie leasingowej, w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi, firma zyskuje jednorazowy zastrzyk gotówki, którą może przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa lub na każdy dowolny cel.

Pożyczka leasingowa

Bardzo zbliżony produkt do kredytu bankowego, a jej główną cechą jest fakt, że korzystający jest właścicielem przedmiotu leasingu. Wykorzystuje się ją przede wszystkim finansując przedmiot, który jest np. współfinansowany ze środków UE, gdzie umowa dotacji wymaga, aby beneficjent był właścicielem dotowanych środków trwałych. Pożyczka leasingowa może być idealnym sposobem zakupu gruntów.

#mk-accordion-5c3ef0fd8b2ea .mk-accordion-pane{ background-color: transparent; }
#mk-custom-box-5c3ef0fd8a863 { min-height:100px; padding:10px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:left top; margin-bottom:0px; border:1px solid #ececec; } #mk-custom-box-5c3ef0fd8a863 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

Pożyczkianglogo

Pożyczki ze środków UE

Przedsiębiorca oprócz finansowanie bankowego może także skorzystać ze środków pomocowych UE. Takie finansowanie bardzo często charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami cenowymi, co często czyni je najtańszą formą pozyskania kapitału. Możliwe jest zarówno finansowanie środków obrotowych, jak i nakładów inwestycyjnych.

Pożyczki pozabankowe

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca nie może skorzystać z finansowania bankowego. Może to być spowodowane negatywną historią kredytową w BIK, zaległościami w ZUS czy US bądź brakiem zdolności kredytowej spowodowanym np. stratą za ostatni rok obrachunkowy. W takich przypadkach istnieje możliwość uzyskania finansowania z funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorców, które w zamian za wyższą cenę stosują bardziej liberalną politykę kredytową. Takie pożyczki mogą być dobrą formą finansowania pomostowego do czasu powrotu do możliwości współpracy z bankiem.

#mk-accordion-5c3ef0fd8e70e .mk-accordion-pane{ background-color: transparent; }
#mk-custom-box-5c3ef0fd8df22 { min-height:100px; padding:10px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:left top; margin-bottom:0px; border:1px solid #ececec; } #mk-custom-box-5c3ef0fd8df22 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }
.full-width-5c3ef0fd79323 { min-height:100px; padding:10px 0 50px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5c3ef0fd79323 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }
.full-width-5c3ef0fd904be { min-height:100px; padding:10px 0 50px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5c3ef0fd904be { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

PARTNERZY BIZNESOWI

#clients-5c3ef0fd9413a { margin-bottom:20px; } #clients-5c3ef0fd9413a .client-logo { border-color:transparent;; border-width: 1px; border-style: solid; margin:0 autopx; } #clients-5c3ef0fd9413a .client-logo:hover { }
.full-width-5c3ef0fd913ef { min-height:100px; padding:0px 0 0px; margin-bottom:-2px; background-color:#262626; } #background-layer--5c3ef0fd913ef { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5c3ef0fd913ef .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5c3ef0fd913ef .mk-blog-view-all { background-color: #262626 !important; }
SKONTAKTUJ SIĘ

Jeżeli masz do nas pytanie, zostaw swój numer telefonu lub adres email poniżej, skontaktujemy się z Tobą!