Poszukujemy finansowania
dla naszych Klientów biznesowych

do tej pory pozyskaliśmy
Uzyskaj finansowanie

Poznaj pełną ofertę

#01 Mind the GAP, please! Czyli ochrona samochodu przed spadkiem wartości.

wszystkie odcinki

Odkryj 8 obszarów,
w których możemy pomóc Twojej firmie

znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie skrojone do Twoich potrzeb.

1 Kredyty obrotowe
Kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia.

2 Kredyty inwestycyjne
Kredyt przeznaczany na finansowanie realizowanych przez przedsiębiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego.

3 Finansowanie pozabankowe
Przedsiębiorca oprócz finansowania bankowego może także skorzystać ze środków firm i funduszy pożyczkowych bądź pożyczek ze środków UE.

4 Leasing
W ANG Biznes mamy ofertę finansowania pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 ton, a także maszyn i nieruchomości, dostosowaną do Twoich potrzeb i wymagań.

5 Faktoring
To instrument finansowy, zapewniający nie tylko płynność finansową, ale i zmniejszający ryzyko związane ze sprzedażą.

6 Nieruchomości
Zajmujemy się pośrednictwem i obsługą transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych.

7 Dotacje unijne
Pomagamy skutecznie uzyskać dotacje ze środków UE w ramach Perspektywy na lata 2014-2020.

8 Pozostałe usługi
Oferujemy usługi w zakresie wykupu wierzytelności, gwarancji bankowych, tworzenia biznes planów i wiele innych.

Uzyskaj finansowanie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania wypełnij poniższy formularz.
Na Twoją wiadomość odpowiemy w ciągu 24 h.

Dane osobowe przetwarzane są w celu dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług finansowych, na podstawie udzielonej zgody poprzez wypełnienie powyższego formularza, oraz w celach marketingowych w postaci: ofert promocyjnych, informacji o nowych produktach, przesyłanych drogą email, na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody. 

Odbiorcą danych osobowych będą: Współadministratorzy, personel Współadminsitratorów oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres IOD@grupaang.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres IOD@grupaang.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika oraz wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przedstawienia oferty i informacji handlowych dotyczących działalności Współadministratorów. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Informacje dotyczące zasadniczych treści uzgodnień między Współadminstratorami są dostępne w polityce prywatności.
rozwiń

Wierzymy

że za sukcesem stoją dobre decyzje - zarówno nasze, jak i naszych Klientów.
Sukces przedsiębiorców jest dla nas ważny, dlatego chcemy wspierać
Klientów ANG Biznes w rozwijaniu działaności.