Jak wziąć samochód w leasing

kto może, dlaczego warto

Mimo, że firmy leasingowe dziś chętnie finansują niemal wszystko, o czym przedsiębiorca może pomyśleć, to jednak leasing samochodów stanowi wciąż lwią część tych transakcji. W tej grupie przeważają jednak samochody osobowe i dostawcze ponieważ są to narzędzia, które najczęściej są niezbędne małym firmom na starcie działalności. Według Związku Polskiego Leasingu w 2017 r. ten typ klienta stanowił 71 proc. ogółu leasingobiorców.

Leasing daje możliwość nabycia auta na atrakcyjnych zasadach, które niejednokrotnie dopuszczają zaciągnięcie zobowiązania od pierwszego dnia prowadzania działalności.

Leasing samochodu - na czym polega i co daje?

Leasing, w uproszczeniu, to umowa cywilnoprawna podpisywana pomiędzy dwiema stronami – leasingodawcą (finansującym) oraz leasingobiorcą (korzystającym). Jest to forma zbliżona do wynajmu bądź dzierżawy, która pozwala na sfinansowanie ruchomości bądź nieruchomości. Umowa leasingowa bowiem stwarza możliwość użytkowania przedmiotu leasingu bez konieczności jego nabycia.

możliwości

Leasing to forma zbliżona do wynajmu bądź dzierżawy, która pozwala na użytkowanie przedmiotu leasingu bez konieczności jego nabycia

Aby zrozumieć, jak działa leasing, wystarczy posłużyć się przykładem samochodu. Leasing polega na tym, że instytucja finansowa (leasingodawca) nabywa pojazd od wskazanego przez klienta zbywcy, np. autoryzowanego dostawcy czy komisu (lub osoby fizycznej), a następnie oddaje do użytkowania klientowi (leasingobiorcy) na określony z góry czas. W zamian za użytkowanie pojazdu leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty finansującemu wynagrodzenia w ratach (czynszu). Należy pamiętać, że auto podczas trwania umowy stanowi własność leasingodawcy.

Od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca zmienił zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach. Nowe przepisy zostały uchwalone pod koniec 2018 roku przez co przedsiębiorcy mieli bardzo mało czasu na zapoznanie się ze zmianami.

Co się zmieniło w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych?

  • W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie w celach firmowych kosztem uzyskania przychodu nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych, np. paliwo.
  • W przypadku aut osobowych użytkowanych w celach zarówno firmowych, jak i prywatnie, kosztem jest 75% wydatków eksploatacyjnych, np. paliwo, naprawy itd.
  • Podniesiony został limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych (limit ten jednak nie wszedł jeszcze w życie, ze względu na konieczną decyzję Komisji Europejskiej; do tego czasu limit na auta elektryczne to 150 tyś. zł). Przypomnijmy, że do końca 2018 r. limit wynosił 20 tys. euro.
  • Limitem 150 tys. zł i 225 tys. zł został objęty leasing operacyjny pojazdów osobowych (do końca 2018 r. nie było limitu). Oznacza to, że firma może leasingować samochód o wartości np. 300 tyś zł, ale w koszty zaliczy nie więcej niż 150 tyś. zł.
  • Wydatki związane z leasingiem nie zostały objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte są także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta część raty jest objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.

Leasing a kredyt samochodu. Co lepsze?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ponieważ oba te instrumenty mają swoje zalety i ułomności. W każdym przypadku zależy to od wielu czynników i dobrze jest zasięgnąć porady specjalisty, który jest w stanie przeanalizować sytuację firmy i jej potrzeby.

Zapytaj nas o leasing 

Mogą Cię zainteresować

podobnie istotne tematy

Wierzymy

że za sukcesem stoją dobre decyzje - zarówno nasze, jak i naszych Klientów.
Sukces przedsiębiorców jest dla nas ważny, dlatego chcemy wspierać
Klientów ANG Biznes w rozwijaniu działaności.